Het leiderschap van Christelijk Centrum Assen bestaat uit een voorgangersechtpaar en een oudstenteam die de gemeente willen leiden in het nastreven van de visie.

Voorgangersechtpaar
Samuël en Mariana Joël

Leidersteam
Trijnie de Kruijff
Susan van der Pompe


Pastoraalteam
Gijs & Roelie Meerveld (coördinatoren), lna Hogewind, Susan van der Pompe, Wil Sloot, en Jenny Everts

Ondersteund team
Zij bieden ondersteuning aan het oudstenteam en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het praktische werk.
En de smaakmakers geven leiding aan alle medewerkers in de verschillende afdelingen van het CCA.

Taakgebied

Subtaak

Verantwoordelijke oudsten

Leiding/Coördinatie

Gemeentezorg


Nazorgteam/Pastoraalteam

Samuël en Mariana Joël

Gijs & Roelie Meerveld
Gebedsteam(s)

Samuël en Mariana Joël

Samuël en Mariana Joël

Gemeentelijke activiteiten (intern)


diverse personen

Kinderwerk 

Crèche


Debby Hoven/Carola Knippels

 

Onderbouw en bovenbouw


Karin Wesseling

Tieners, jeugd en groeigroepen

Tieners

Samuël Joël

Sonja Riemersma, Irma vd Berg, Matthijs Wojtasiak

Jeugd

Samuël Joël

Patrick Knippels, Dennie Rozeveld

Groeigroepen


Iddo Riemersma

Lofprijs en aanbidding

Lofprijs & Aanbidding

Samuël Joël


Tienerband

Samuël Joël

Daan Tanalepy

Beamer

Samuël Joël

Channiël Joël

Geluid

Samuël Joël

Pieter Wesseling

Onderwijs

Onderwijsavonden

Samuël Joël


Cleansingstream

Sprekers in- en extern

Samuël Joël

Samuël en Mariana Joël

Gijs en Roelie Meerveld


Evangelisatie & Zending

Evangelisatie

Samuël Joël

Dennie Rozeveld

Zending

Samuël Joël

Jelle en Herma Holwerda

Diakonie & Tiendenwerkgroep


Hans Meek

Facilitair

Kosterteam

Mariana Joël

Jan Hoogeveen

Gastenteam

Mariana Joël

Theun Sloot

Koffie-/ thee team

Mariana Joël

Theun Sloot

Collectantenteam

Mariana Joël

Hans Meek

Vriendenmaaltijd

Mariana Joël

Janny Bulder
Secretariaat

Secretaris


Erik Haan

Notulist OT


Roelie Meerveld

Communicatie (intern): Nieuwsbrief


Erik Haan

P.R. (extern)


Erik Haan

Website


Pieter Wesseling

Financiën

Financiële administratie/ penningmeester


Ger Wojtasiak


 
Gerelateerde items